Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity


2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie z 20 września 2018 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie

4) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie z 25 kwietnia 2017 r. 

Metryczka

Data publikacji 19.11.2012
Data modyfikacji 22.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Katarzyna Kosturek
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Katarzyna Kosturek
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Katarzyna Kosturek
do góry