Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity


2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji


3) Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie

Metryczka

Data publikacji 19.11.2012
Data modyfikacji 18.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
do góry