Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Działalność Komendanta Powiatowego Policji podlega nadzorowi Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.


Zakresy, terminy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie znajdują się w rocznych sprawozdaniach z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie.
 
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE znajdą Państwo na stronie KWP w Rzeszowie

Metryczka

Data publikacji 20.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
do góry