Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

W dniu 26 stycznia 2015 r. zostały zainstalowane dwie dodatkowe usługi:
1. Pismo ogólne do urzędu,
2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.


Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Usługa dostępna jest na stronie: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Złożenie pisma do urzędu możliwe jest po spełnieniu podanych na powyższej stronie warunków, zarejestrowaniu się i zalogowaniu a także wybraniu miejsca załatwienia sprawy :
- Gdzie chcesz załatwić sprawę wybrać miasto Strzyżów i woj. Podkarpackie;

- wpisaniu nazwy urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie (nazwę należy wpisać po wcześniejszym kliknięciu na link: Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę);

- i kliknięciu ikonki  Filtruj.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres gabinetkgp@policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
a)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji:
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego doręczania przez interesantów dokumentów do KPP w Strzyżowie:

Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
ul. Andersa 2
38 – 100 Strzyżów
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (w sekretariacie urzędu)


Dokumenty podpisane cyfrowo można doręczyć przy użyciu nośników umożliwiających zapis elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru (pendrive, CD-RW, dyskietka magnetyczna 3,5).

Metryczka

Data publikacji 20.10.2015
Data modyfikacji 19.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Katarzyna Ciuba
Osoba udostępniająca informację:
asp. Katarzyna Ciuba
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Katarzyna Ciuba
do góry